ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

 1. ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಚಿಮಣಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

 2. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

 3. ಫ್ಲೂರೊಸೆಂಟ್ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಯಾಗುತ್ತದೆ?

 4. ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬಾರೊ ಮೀಟರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

 5. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು?

 6. ಗಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿರುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದರೂ ಗಾಜು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಏಕೆ?

 7. ವಿಕಿರಣಗಳು

 8. ವಿಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೆ?

 9. ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ?

 10. ಮರೀಚಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

 11. ಸೈಕಲ್‌ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ

 12. ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಕ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದೇಕೆ?

 13. ಮೆದು ಹಾಸಿನ ಕುರ್ಚಿ ಹಿತಕರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

 14. ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್ ತಾಪಮಾಪಕ ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

 15. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

 16. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ರೈಲು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋದರೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

 17. ಸುನಾಮಿ ಎಂದರೇನು?

 18. ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

 19. ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಒಲೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?

 20. ಕ್ವಾಂಟಂ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

 21. ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅವಳಿಗಳ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಎಂದರೇನು?

 22. ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟಾರನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ?

 23. ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಾನವರು ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ?

 24. ಪ್ಲುಟೊವನ್ನು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ?

 25. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬೇಗ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

 26. ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಎಂದರೇನು? ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು?

 27. ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

 28. ಬಾವಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? (ಗುರುತ್ವ ರೈಲು.)

 29. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

 30. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವೆ?

 31. ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದರೇನು? ಅವು ಎಷ್ಟಿವೆ?ಮತ್ತು ಅವು ಮಿನುಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

 32. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ?

 33. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

 34. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ - ೨೦೧೫ರ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ

 35. ಭೂಗತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದೊಳಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳ ಹುಡುಕಾಟ.

 36. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 37. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು?

 38. ಬೈಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ?

 39. ವಿದ್ಯುದಂಶವೆಂದರೇನು? (What is electric charge?)

 40. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಆಕರ ಯಾವುದು? (What is the source of Electric current?)

 41. ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

 42. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಬಲವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ?

[Why the gravitational force is called the weakest force in nature?]

 1. ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೆಳಕು ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

 2. ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನ?

 3. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೀರು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣವೇನು?

 4. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು?

 5. ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

 6. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಹಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆಯೆ? ಅವು ನಮಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

 7. ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ

 8. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜಡಾಂಶವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು?

 9. ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟಾನುಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು s,p,d,f ಕಕ್ಷೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

 10. ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಏಕೆ?

 11. ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿಯ ನೀರುವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಹೇಗೆ ?

 12. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ?

 13. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು?

 14. ಆಕಾಶವು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?